Ola Eriksson. Teckningen utförd av Maja Fjæstad, som tillsammans med maken Gustaf bodde på Christian Erikssons Oppstuhage under sin första tid i Värmland. De blev då nära vänner till Ola och hans familj.

Ola Eriksson - träsnidare

1977 erhöll fil. dr. Lennart Karlsson ett uppdrag att inventera Ola Erikssons hem på Nytomta i Taserud, Arvika. Lennart Karlsson tjänstgjorde då vid Statens historiska museum och arbetade där med ett forskningsprojekt kring medeltida järnsmide. Hans doktorsavhandling behandlade romansk träornamentik i Sverige och han var således väl skickad för uppdraget.

Materialet har även införts i Värmland Förr och nu 1980.

Läs hela inventeringsmaterialet genom att ladda ner det som en pdf-fil. För att läsa krävs Acrobat Reader som också kan laddas ner här.

Ola Eriksson - träsnidare (pdf) Adobe Acrobat Reader