Genvägar

Förr talade man gärna om anlag. Numera är det DNA och genuppsättningar som gäller. Vilka vägar har generna från Nytomtafolket tagit?

Det finns tydligen en liten genkrumelur som gör sig mer eller mindre starkt gällande minst intill tredje och fjärde led. En obändig, sprallig, respektlös och påhittig, ofta förenad med fallenhet för hantverk och/eller begåvning för bild- och ordkonst.

Verk och alster är rikt representerade inom samtliga generationer, i den första givetvis mest genom Hanna som presenteras ingående här på hemsidan.

I nästa generation finner man t ex Gottfried Grafström (son till Herman), dramatiker, fritänkare, debattör, särskilt känd för Dramatenuppsättningen om Fröding ­ Sjung vackert om kärlek. Ett för genen mer betecknande alster var annars en enaktare för TV-teatern, där Monica Zetterlund i boxningsringen under en match fick ägna sig åt att försöka övertala kombattanterna att vara lite mer försiktiga.

Siri: Collage

Ett annat exempel: Siri Granfeldt (dotter till Malin), silversmed, skicklig tecknare och känd från en rad utställningar, särskilt genom sina akvarellcollage med motiv bl. a. från Lofoten.

Ett ytterligare steg nedåt finner man Ulla-Carin Grafström (barnbarn till Herman). Guldbaggebelönad producent av animerad film där hon bl a med underfundig humor och historiska tillbakablickar häcklar monarkin och vad den står för.

Ida: Giraff
I fjärde generationen märks inte minst lilla Ida (barnbarnsbarn till Malin) som vid fem års ålder tecknade och målade så att till och med själve Elis Ernst Eriksson - se nedan - blev lite avundsjuk.
Att genvandringen från Nytomta inte varit en slump kan man se vid en jämförelse med de övriga Taserudsbröderna. Efter Christian Eriksson har hans son Liss intagit en tätposition bland sin samtids bildhuggare.
Liss: Mirre
Yngste brodern Karl Erikssons son Curt Ericson för med stor handaskicklighet möbelsnickartraditionen vidare i sin fars gamla verkstad vid Haget.

Stol av Curt Ericson

Elis Eriksson slutligen har efterlämnat en son Elis Ernst, länge omedveten om sin härkomst men plötsligt exploderande i ett konstnärligt livsverk som varade nästan till hans hundraårsdag. Han erhöll stora konstnärsstipendiet (för förkovran?) vid 94 års ålder och kan sägas ha genom utställningar, biografier och kulturartiklar varit en galjonsfigur inom konstlivet under senare tid.

Elis Ernst: Vanurå!

Sedan hans installation till minne av sin far i en gammal klabbelagård på Rackstadmuseets område rivits vid museets utbyggnad har ett minnesrum över far och son - kallat Elis-E-Palatset - inretts i Nytomtas gammelbod.