NYTOMTASTIFTELSEN

Malin Erikssons stiftelse till Christina och Ola Erikssons minne

Org nr 87 - 2000 - 6991

Ordförande:
Böret Palm, f.d. justitieråd, barnbarn till Ola Eriksson

Ledamöter:
Bengt Andersson (sekr), f.d. näringslivssekreterare i Arvika kommun
Nina Eriksson, socionom, barnbarnsbarn till Ola Eriksson

Postadress:
Nytomtastiftelsen
c/o Böret Palm
Södra Kungsvägen 236
181 62 LIDINGÖ
Tel 08 - 766 50 36

Nytomta Minnesgård
Fader Eriks väg 6
671 41 ARVIKA
Tel 0570 - 165 79