Stiftelse

Ola Erikssons dotter Hanna Eriksson som bott i sitt föräldrahem Nytomta under större delen av sitt liv dog år 1989 nära 102 år gammal. Tack vare henne är gårdens ursprungliga karaktär alltjämt bevarad. Hon dog ogift och barnlös och risken fanns att gården skulle övergå och försvinna i villabebyggelsen som utvecklats i Taserud under 1900-talets senare hälft.

Hannas yngre syster Malin Eriksson och Malins dotter Böret Palm beslöt att försöka rädda kvar Nytomtagården och bevara det kulturarv som hörde ihop med den. De lyckades köpa boningshuset med två av tomterna och överlät dem tillsammans med den tomt Malin själv ägde till en stiftelse - "Malin Erikssons stiftelse till Christina och Ola Erikssons minne". Stiftelsen som numera fått arbetsnamnet "Nytomtastiftelsen" har senare förvärvat de återstående tomter som ingått i gården.

Stiftelsens uppgift är att bevara Nytomta och att främja det konsthantverk i väv och trä som är gårdens tradition. Nytomtastiftelsen leds av en styrelse där Böret Palm är ordförande och Bengt Andersson samt Nina Eriksson är ledamöter.

Nytomtastiftelsen är fristående - också från Rackstadmuseet, som man dock har nära kontakt med. Ekonomiskt är stiftelsen också oberoende. Inkomster av det konsthantverk som säljs går oavkortat till konsthantverkarna själva.

Upp