Nytomtas stiftelse

Nytomta Minnesgård ägs av stiftelsen ”Malin Erikssons stiftelse till Christina och Ola Erikssons minne”, som startades av Ola Erikssons barn och barnbarn Malin Eriksson och Böret Palm. Stiftelsens uppgift är att bevara Nytomta och främja traditionen av konsthantverk i väv och trä.

Gården är bevarad i ursprunglig karaktär

Tack vare väverskan Hanna Eriksson är Nytomta bevarat i sin ursprungliga karaktär. Hon var dotter till ornamentbildhuggaren Ola Eriksson, en av fyra bröder som startade Bröderna Erikssons Möbelsnickeri i Haget 1891. Hanna bodde i sitt föräldrahem Nytomta under större delen av sitt liv. Hon gick bort år 1989 nästan 102 år gammal. 

Eftersom hon var ogift och barnlös beslutade sig hennes syster Malin Eriksson och hennes dotter Böret Palm att de skulle rädda kvar Nytomtagården och bevara kulturarvet. De köpte boningshuset med två av tomterna och överlät dem tillsammans med den tomt Malin själv ägde till stiftelsen. Stiftelsen köpte sedan gårdens resterande tomter.

Stiftelsens styrelsemedlemmar

Åse Granfeldt

Ordförande och barnbarnsbarn till gården
granfeldtase@gmail.se
070 220 62 60

Nina Eriksson

Sekreterare
Barnbarnsbarn till gården
070 287 45 14